Zvýšení tržeb u hotelu o 53 % za čtvrt roku - Internetové poradenství

Detail projektu

Jedná se o velký hotel na severu Čech s přilehlým akvaparkem, wellness a kongresovým centrem, (název na vyžádání) se kterým jsme navázali spolupráci za účelem správy a optimalizace kampaní. Ty do té doby spravovala jedna místní agentura, ale s výsledky nebyl klient spokojen. Hlavní problémy byly:

  • Nízké tržby
  • Vysoké náklady na reklamu
  • Špatná komunikace s agenturou

Proto jsme začali PPC auditem a zjistili nedostatky ve správě a identifikovali nevyužitý potenciál. Zároveň jsme provedli změny na webu, které zvýšily konverzní míru a snížily míru odchodu návštěvníků.

Výsledky

Během prvních 3 měsíců se podařilo původní tržby na webu zvýšit o 53 %!

Akviziční kampaně nyní dělají tržbu z necelých 20 % celkového obratu.

PNO (podíl nákladů na obratu) se pohybuje v průměru okolo 15 %. (tzn. na každou tisícovku obratu je potřeba vložit 150 Kč).

Zároveň kampaně plní i brandovou funkci a stojí za velkým počtem asistovaných konverzí.

Případová studie - navýšení tržeb

Shrnutí

S klientem probíhá i nadále spolupráce, mimo PPC kampaní řeším i kampaně na sociálních sítích. Navrhujeme marketingový mix aktivit, který je v kompatibilní s klientovou obchodní strategií. Mimo kampaní jsme pro klienta udělali i několik landing pages pro dílčí kampaně a zajišťujeme správu těchto webů (jako po obsahové tak i technické stránce) a další rozvoj. Dále zajišťujeme pravidelné mass mailingy (včetně tvorby šablon) a vyhodnocování rozesílky.