Webová analytika

Pokud nejste spokojeni s návštěvností a výkonností vašeho webu a máte pocit, že zde něco nefunguje, je nejvyšší čas na analýzu webu a odhalení slabin. Analýza hodnotí váš web, odhaluje nedostatky a určuje přednosti. Poradíme, jak efektivně rozvíjet své přednosti a jak si vytvořit konkurenční výhody. V případě chyb vám navrhneme možné úpravy a řešení s minimálními náklady.

Důkladná analýza webových stránek je předpokladem pro úspěšný a efektivní web.

Analýza návštěvnosti

Analýza návštěvnosti je klíčovým prvkem ve strategii internetového projektu.

Pečlivá analýza návštěvnosti přinese důležité informace o vašich návštěvnících a podklady pro tvorbu strategie projektu.

Mimo počtu návštěvníků je možné zjistit preference návštěvníků, jaké stránky a části webu často navštěvují. Na základě těchto preferencí bývá vhodné přizpůsobit svůj web a podpořit loajalitu návštěvníků.

Díky určení místa, odkud chodí zacílení návštěvníci, je možné vyhodnotit skutečný reklamní efekt a zaměřit se jen na přínosné reklamní kampaně.

Analýza návštěvnosti odhalí i úspěšnost SEO, protože ukáže přehled, z jakých vyhledávačů návštěvníci přišli a jaké klíčové slovo hledali.

Z analýzy návštěvnosti lze vyvodit, do jaké míry je váš web / e-shop přístupný a použitelný pro návštěvníky. Zároveň odhalí kritická místa vašeho webu, např. zda je proces nákupu logický a intuitivní a návštěvníci předčasně neopouštějí váš e-shop.

Analýza přístupnosti

Analýza přístupnosti je vhodná především v případech, kdy váš web / e-shop navštěvuje velký počet zákazníků, ale přesto máte neúměrně málo objednávek. V dnešní době by měla být přístupnost a bezbariérovost každého webu samozřejmostí. Přístupný web jednak pomáhá zdravotně či jinak hendikepovaným návštěvníkům ale i vyhledávajícím robotům.

Přístupnost si můžeme představit jako vlastnost webu, která udává, do jaké míry je daný web přístupný a využitelný pro všechny návštěvníky.

Takže přístupný web je takový, který neklade uživateli (či robotovi) žádné překážky v používání internetových stránek, aplikací a dokumentů.

Analýza přístupnosti webu probíhá ve třech úrovních:

  • Z pohledu tělesně (zrakově, sluchově…) a psychicky (roztěkanost…) postiženého návštěvníka.
  • Z pohledu technicky (tablety, mobily…) či SW ( různé prohlížeče, OS…) hendikepovaného uživatele
  • Z pohledu vyhledávacích robotů – zda je schopný efektivně zaindexovat příslušný web

Úspěšná analýza přístupnosti vám přinese vyšší návštěvnost v podobě nových uživatelů, kteří neměli možnost vaše stránky shlédnout. Vyhledávající roboti budou vaše internetové stránky lépe indexovat a váš web se bude zobrazovat na vyšších pozicích ve vyhledávačích. A asi nejdůležitější přínos, který přístupný web přinese, je hřejivý pocit, že pomáháte hendikepovaným občanům.

Analýza použitelnosti

Potřebujete vědět, jak snadno a intuitivně návštěvník používá váš web a do jaké míry se mu zdá přehledný a srozumitelný? Řešením je analýza použitelnosti. Analýza použitelnosti určuje, do jaké míry je web schopný navést zákazníka k předem stanovenému cíli. Cílem může být v případě e-shopu co největší nákup, u firemní webové prezentace to může být navštívení předem definované stránky (např. kontakty), zaregistrování se, objednání newsletteru...

Díky testování použitelnosti budou nalezeny příčiny, proč je váš web neefektivní a navrhneme vám možné řešení.

Pomyslný “zakopaný pes” je v rozdílném myšlení programátorů a většiny návštěvníků. Návštěvníci budou mít k vašemu webu větší důvěru, pokud mu okamžitě porozumí a budou se zde cítit dobře. Mezi hlavní nedostatky patří: neobvyklé navigační menu, nelogické členění sekcí, nesrozumitelné a nevýstižné nadpisy a položky v menu, nezvýraznění podstatných pojmů.

Analýza použitelnosti vám zvýší efektivitu webu (vyšší počet objednávek), důvěru a zajistí delší pobyty návštěvníků na vašich stránkách. Spokojení návštěvníci a zákazníci se budou rádi vracet, dojde k posílení image vaší firmy a získáte náskok před konkurencí.

analýzy použitelnosti získáte marketingovou vizi a možné návrhy řešení na strukturu a uspořádání webunavigacipřehlednostsnadnou orientaci, účinný copywriting, celkovou vizualizaci (grafika, barvy) a navedení zákazníka k cíli.

Nastartujte svůj projekt díky Internetovému poradenství