SEO a linkbuilding

Mnoho lidí považuje zkratku SEO za magickou, po jejíž “aktivování / zapnutí budou vyřešeny všechny vaše problémy s webem / e-shopem. Budete se divit, ale opak je pravdou…

Co to SEO je?

SEO neboli optimalizace pro vyhledávače (z anglického Search Engine Optimization) je soubor pravidel a doporučení, jak vytvořit úspěšný web, který budou vyhledávače “milovat” a upřednostňovat před konkurencí. Jinými slovy váš web / e-shop bude na předních pozicích na daná klíčová slova.

Mezi další externality, které SEO přináší, patří:

  • zvyšování návštěvnosti
  • zvýšení počtu objednávek
  • zlepšení ovladatelnosti a přívětivosti webu

SEO je vysoce efektivní způsob internetového marketingu, kdy s minimálními náklady můžete oslovit širokou skupinu lidí. Navíc se jedná o cílovou skupinu, která se zajímá o vámi nabízený produkt / službu.

Naše služby

SEO analýza

SEO analýza je rozbor vašeho webu z pohledu vyhledávačů. Budeme definovat silná a slabá místa, nalezneme všechny chyby a problémy, které brání úspěšnému rozvíjení webu. Na základě SEO analýzy získáte návod, jak by se měl web zlepšit.

Výstup:

  • Report o stavu webu ve vyhledávačích
  • Stav webu z pohledu relevantního obsahu – viz copywriting
  • Definování chyb a návod k jejich odstranění

Analýza klíčových slov

Klíčová slova, respektive jejich výběr, je alfou i omegou pro úspěšné SEO. K čemu vám bude optimalizace webu na klíčová slova, která vaši zákazníci nepoužívají ve vyhledávačích? Analýza klíčových slov vám přinese podrobný rozbor slov a frází, které jsou pro váš web/e-shop relevantní z pohledu optimalizace pro vyhledávače. Vytipuje obchodně úspěšné fráze, na které byste se měli zaměřit.

Výstup:

  • Souhrn klíčových slov
  • Rychlý analýza webů konkurentů

Linkbuilding – zisk zpětných odkazů

Zpětné odkazy považují vyhledávače jako reference. Zjednodušeně lze říci, že čím více odkazů bude směřovat na váš web, tím se stane silnějším. Proto je linkbuilding nedílnou součástí optimalizace pro vyhledávače (SEO). Od nás získáte analýzu vašeho odkazového profilu i vaší konkurence. Dále doporučení, jaké rozšiřující aktivity byste měli pro efektivní linkbuilding dělat a kterým se naopak vyhnout.

Výstup:

  • Analýza stávajícího stavu odkazového profilu
  • Návrh strategie pro zisk dalších odkazů

Nastartujte svůj projekt díky Internetovému poradenství