Webová online prezentace je jako výkladní skříň. První dojem určuje vzhled – tzv. webdesign. Pokud má oslovit návštěvníky, musí být atraktivní, neotřelý a osobitý s jednotnými prvky charakterizující vaši firemní identitu. Webdesign je prakticky součást vaší reklamy, stylu, značky a strategie firmy. Ukažte svým obchodním partnerům a zákazníkům, že se umíte profesionálně prezentovat a nechte si stylově “obléknout” váš web /e-shop přesně na míru.
Webdesign je účinná zbraň, kterou umíme ovládat.

Co je webdesign

Webdesign se dá volně přeložit jako grafický návrh webu. Ale webdesign není jen o grafice, ale o součinnosti mnoha faktorů.  Webdesign podléhá strategii a zacílení webu. Od strategie se odvijí informační architektura (struktura webu), grafika a texty. Webdesign se řídí zažitými standardy a doporučeními, jejichž výsledkem je použitelný a přístupný web.

Je webdesign důležitý?

Primárním posláním každého webu je oslovení cílové skupiny uživatelů a úspěšné předání informací. U komerčních webů je na prvním místě zisk, který se odvíjí od získání a udržení zákazníka.

V současné digitální době bývají webové stránky často prvním místem kontaktu se zákazníkem. Proto je obzvlášť důležité, aby ho www prezentace po grafické stránce zaujala, rychle se ztotožnil s ovládacími prvky, pochopil navigaci a úspěšně nalezl požadované informace či vykonal požadovanou akci (tzn. splnil konverzní cíl).

Webdesign klade důraz na logickou, promyšlenou strukturu webu, aplikační a designové provedení. Pokud by byl webdesign nepřehledný, potenciální zákazník brzy odejde – konkurence je vzdálena jen 1 klik!

Kvalitní webdesign může znamenat silnou konkurenční výhodu.

Naše služby

S vytvářením webdesignu a obecně grafických prací máme dlouholeté zkušenosti, viz reference. Aby byl zaručen úspěšný webdesign, dodržujeme zaběhnutou metodiku s těmito kroky:

 1. marketingová analýza s cílem identifikace vašich potřeb, poznání vaší konkurence a zákazníků
 2. navržení strategie a řešení
 3. návrh informační architektury s ohledem na cílovou skupinu
 4. grafické návrhy s ohledem na firemní identitu
 5. konzultace s klientem
 6. vytvoření šablon webu (xHTML, CSS)
 7. možná doplňková grafická tvorba prvků
 8. servis a podpora

Získáte

Našim cílem je spokojenost našich klientů a prosperita jejich webů. Těmto dvěma cílům podřizujeme všechny aktivity. Pokud si objednáte webdesign od nás, garantujeme vám:

 • atraktivní grafika, která osloví především cílové návštěvníky
 • validní šablony s normou W3C
 • logickou a intuitivní navigaci pro snadnou orientaci
 • zachování firemní identity (corporate identity)
 • nové stylové stránky, které posílí důvěru a  image značky

Přemýšlíte-li o novém webu či redesignu stávajícího, obraťte se na nás. Tvorba webů a webdesignů nás baví. Získáte originální a svěží vzhled (návrh webu), který uvítají jak vaši návštěvníci tak i obchodní partneři.