Problém použitelnosti webu asi nejlépe charakterizoval Steve Krug a jeho výrok “Nenuťte mě přemýšlet.“, který vtipně vystihuje podstatu analýzy použitelnosti. Trápí vás malé procento objednávek i přes vysokou návštěvnost vašeho webu / e-shopu? Neustále musíte zákazníkům zodpovídat informace, které máte zveřejněné na webu? Vaše potíže odhalí a eliminuje analýza použitelnosti.

Co je použitelnost webu?

Použitelnost webových stránek určuje, jak snadno a intuitivně se návštěvníkovi web používá, do jaké míry se mu zdá přehledný, srozumitelný a jak se na webu cítí. Dobře zvládnutá použitelnost webu zaručí, že se návštěvník cítí příjemně, webové stránky prochází rychle a intuitivně a snadno dosáhne svého cíle. Cílem může být např. úspěšná registrace, nákup, nalezení kontaktů atd. Použitelný web se chová k návštěvníkům přátelsky a neklade žádné překážky. Tím zvyšují spokojenost návštěvníků a oblibu.

Špatně použitelný web má nepříznivý efekt na celkový úspěch webové prezentace. Důvodem může být nepřehlednost, špatná orientace což vede k tomu, že návštěvník musí vynaložit velké úsilí, aby došel k cíli.

Proč otestovat použitelnost webu?

Myslíte si, že se návštěvníci orientují na vašem webu snadno, rychle a dosáhnou svého cíle? Žádný web není bez chyby a pokud zanedbáte použitelnost, dáváte příležitost vaší konkurenci a ztrácíte potenciální zákazníky. Naše analýza použitelnosti determinuje podmínky pro:

 

 • vyšší počet návštěvníků / zákazníků
 • získání loajálních zákazníků, kteří se budou vracet
 • zvýšení efektivity webu
 • vyšší obrat, zisk
 • posílení image značky
 • nalezení funkčních a designových chyb

Pravidla použitelnosti

Pravidla použitelnosti si můžeme jednoduše představit jako obyčeje a pravidla, na které jsou návštěvníci a uživatelé webu zvyklí. Mezi elementární pravidla patří:

 • vizuální rozdělení webové stránky do logických bloků pro odlišení podstatného od méně důležitého
 • úvodní strana musí informovat návštěvníka o účelu webu
 • na každé webové stránce by měl být odkaz na úvodní stranu
 • jednotné umístění základních prvků na všech stránkách (navigace, menu, logo…)
 • srozumitelné texty strukturované do odstavců, krátké věty
 • informovanost návštěvníka, v které části webu se nachází
 • respektovat informační architekturu (Informační architektura (IA) je obor, který se zabývá tříděním, uspořádáváním a pojmenováním  informací.)
 • optimální hierarchie informací
 • výstižné názvosloví stránek, kapitol, menu…
 • přátelské ovládací prvky webu a jejich organizace
 • logické uspořádání informací
 • vhodné typy navigace
 • fulltextové vyhledávání
 • a další

Ověření použitelnosti

I přes maximální snahu tvůrce webu není možné vytvořit naprosto dokonalý použitelný web.  Proto je vhodné použitelnost webu ověřit. Analýza použitelnosti je prováděna našimi odborníky s bohatými zkušenostmi a znalostmi. Testování se provádí na hotovém funkčním webu, ale je možné otestovat i připravené šablony.

Metody ověřování použitelnosti:

 • Heuristické testování – je založeno na využívání zkušeností a znalostí odborníků
 • Analýza návštěvnosti – rozbor statistik návštěvnosti přináší cenné informace
 • Testování použitelnosti na uživatelích – odborník na použitelnost zjišťuje problémy a dojmy běžných uživatelů pomocí dotazování a pozorování. Toto testování je posledním sítem, které odhalí i ty skryté chyby, které heuristické testování ani analýza návštěvnosti neobjevily. Patří sem:
  • testování podle uživatelských scénářů
  • zpětná vazba od uživatelů
  • testování prototypu (prezentace)
  • testování rozmazané obrazovky (slepá mapa)
  • oční kamera (eye tracking)
  • A/B testování
  • konzultace s nezávislým expertem

Výsledkem analýzy použitelnosti je podrobný report s popisem metod, nalezených chyb a možné řešení, jak tyto chyby eliminovat.

Analýza použitelnosti odhaluje nejčastěji následující chyby:

 • přílišná originalita
 • nevhodné navigační menu (umístění, nepřehlednost)
 • křiklavá grafika přebíjející text a funkce webu
 • nevhodné styly a barvy písma
 • nepřehlednost – absence vizuální hierarchie
 • názvy položek jsou nesrozumitelné
 • nepochopení smyslu stránky
 • nízká rychlost načítání
 • neexistence tiskové verze
 • chybějící mapa stránek
 • nefungující stránka 404
 • absence fulltextového vyhledávání
 • “nehezké” URL adresy
 • a mnohé další

Analýza použitelnosti – první krok k použitelnému webu

Obecně lze konstatovat, že na použitelnost webu by se nemělo zapomínat. Žádný návštěvník není ochoten překonávat překážky, které mu brání v dosažení informací / cílů a raději klikne na stránky konkurence. Z toho vyplývá, že neopomenutá použitelnost webu je silná konkurenční výhoda. Navíc použitelný web má pozitivní vliv na SEO (optimalizaci pro vyhledávače) pro vyhledávače.

Analýza použitelnosti je prvním krokem pro vaši konkurenční výhodu – použitelný web. Zeptejte se nás, jak si stojí váš web.