Cílem každého webu je zisk či užitek. V online prostředí se uplatňuje 5 základních modelů. Záleží jen na uváženém rozhodnutí, který model bude ten optimální a obchodně úspěšný.
V praxi často firmy volí průnik více modelů a přizpůsobují si ho svým potřebám přesně na míru.

1. Prodej produktů a  služeb

Jedná se prakticky o klasické obchodování, ale ve virtuálním světě formou e-shopu. Tento model je vhodný pro každou firmu, která nabízí nějaký produkt či službu především koncovým spotřebitelům. Mezi největší výhody patří zkrácení distribučních cest a efektivnější expanze na celý trh bez zbytečných nákladů.

2. Zisk nové klientely

Jde o nejstarší a základní model, který by neměl chybět u žádné komerční webové prezentace. Jednoduše lze říci, že webové stránky odkazuje na stávající firmu, seznamuje potenciální zákazníky s historií firmy, její činností, produkty a službami.

3. Reklamy

Tento model je vhodný pro všechny webové prezentace, které vykazují vysokou návštěvnost nebo specifičnost návštěvníků. Reklamy umístěné na takovýchto webech vykazují vysokou účinnost a jsou obzvlášť oblíbeny u inzerentů.

4. Seznamovací služby

Jak již název napovídá, bude se jednat o zprostředkování kontaktů mezi dvěma subjekty. Vychází se z principu, že web funguje jako trh a vstup je zpoplatněn formou  poplatků nebo provizí z uskutečněných transakcí.

5. Poplatky od uživatelů

Ve své nejjednodušší formě lze říci, že se jedná placený přístup návštěvníků ke specializovanému obsahu nebo službám. Může je jednat o paušální poplatky nebo poplatky rozložené do tzv. mikroplateb jen za poskytované služby.

Vhodný model prakticky vyplývá z definovaných cílů a firemní strategie. V praxi se osvědčilo kombinování více modelů s jedním základním, který bude generovat hlavní příjmy. A jaký model je pro vás nejvhodnější? Zeptejte se!