Než začnete s tvorbou nového webu / e-shopu, musíte jasně definovat účel a cíle, kterých má web dosáhnout. Cíle webu musí být kompatibilní s firemní strategií. Mezi základní cíle patří:

Získání nových zákazníků

Internet je nejlevnějším a nejúčinnějším reklamním médiem s nezávislostí na goegrafické poloze. Není problém oslovit velké množství potenciálních zákazníků po celém světě. Navíc cílené reklamní kampaně osloví přednostně jen ty skupiny internetových uživatelů, u kterých je předpoklad, že budou rentabilní.

Získání loajálnosti zákazníků

Díky množství informací o stávajících zákaznících, které lze pomocí webu / e-shopu získat, je možné s nimi udržovat a rozvíjet těsnější vztahy. Tyto informace jsou zdrojem poznání zákazníků a definováním jejich přání a potřeb. Díky tomu lze efektivně upravovat firemní strategii a lepší orientaci na zákazníka.

Budování image značky

Se získáním loajálností zákazníků úzce souvisí i zvýšení oblíbenosti webu a posílení image vaší společnosti. Pomocí vizuální komunikace je možné účinně propagovat své produkty, služby a značku.

Poskytování speciálních internetových služeb

Internetová prezentace je vhodná volba pro propagaci speciálních služeb, které přímo souvisí s internetem a jsou na něm závislé. Tyto nadstandardní služby se mohou stát vaší konkurenční výhodou a být novým zdrojem příjmů. Jedná se především o služby typu on-line zákaznické podpory apod.

Úspěšné reklamní kampaně

Jak již bylo zmíněno, internet je nejefektivnějším médiem pro vaši reklamu, respektive reklamní kampaň. Může se jednat o různé placené formy klikacích kampaní (PPC), bannery s vaším produktem nebo o “bezplatnou” optimalizaci webu (SEO).

Měření a kontrola úspěšnosti webu

Pro vyhodnocování úspěšnosti plnění výše zmíněných cílů se musí definovat kritéria a metody měření. Oproti jiným médiím má internet obrovskou výhodu – je měřitelný. Tudíž je možné přesně vyhodnocovat úspěšnost jednotlivých kampaní, úspěšné dále rozvíjet, neúspěšné stáhnout. Na základně měřitelnosti je možné poznat preference uživatelů a přizpůsobit se jim.

Znáte vaše cíle? Pokud ne, rádi vám je pomůžeme nadefinovat. Kontaktujte nás.