Analýza a návrh řešení online projektu by měl být prvním krokem při vytváření nového webu či e-shopu, ale i pokud se provádí redesign stávajícího webu. Často se stává, že si firma nechá zhotovit svůj web a až pak se zaměří na jeho optimalizaci. Toto řešení přináší nemalé finanční náklady, velkou časovou náročnost a není zaručena 100% úspěšnost.

Analýza a návrh projektu v jednotlivých krocích

Jednotlivé analýzy se mohou lišit na základě charakteru webových stránek a konkrétních požadavcích klientů. Obecně lze rozdělit kroky analýzy do 5 skupin:

Definice účelu webu

Tvorba webu musí být realizována za určitým účelem a zároveň musí respektovat firemní strategii firmy. Účel webu může být např. zvýšení obratu a prodeje, zvýšení počtu návštěvníků, příliv nových návštěvníkůposílení image firmy, získání důvěryhodnosti a mnohé další. Definování účelu webu a seznámení se s vaší strategií musí dojít na základě konzultace se zadavatelem, jejímž výsledkem je zadávací dokumentace.

Definice cílů

Pokud je již účel webu znám, je potřeba definovat konkrétní cíle, kterých má být dosaženo. Vymezení cílů jasně ukáže orientaci firemní strategie. Umožní delegování povinností a zodpovědností za plnění jednotlivých cílů zainteresovaným stranám a definují se měřítka úspěchu. Definování jednotlivých cílů umožňuje zpětnou vazbu a efektivní kontrolu jejich plnění.
Firemní cíle musí splňovat následující kritéria:

 • proveditelnost – jsou cíle reálné?
 • měřitelnost – je možné objektivně kontrolovat cíle a měřit míru jejich plnění?
 • relevantnost – korespondují cíle s firemní strategií?
 • přesnost – jsou cíle jasně a pochopitelně definovány?

Výsledkem této fáze je ucelený seznam obecných cílů seřazených dle priority splňující viz výše zmíněna kritéria: reálnost, měřitelnost, relevantnost a přesnost. Tento report je výchozím bodem pro webové vývojáře a vedení firmy.

Rozbor příjmů a návratnosti nákladů

Úspěšnost každé firmy / společnosti se měří v jejím ročním obratu respektive zisku. Zisk je ten hlavní činitel, kterému se podřizují veškeré aktivity firmy a nejinak je tomu i na webu. Online prostředí poskytuje spoustu možností jak vydělat peníze a záleží jen na pečlivém rozhodnutí, která alternativa bude ta nejvýhodnější. Obecně lze tyto možnosti shrnout do 5-ti různých modelů.

Analýza konkurence

Internetové obchodování přineslo mnohá nová specifika, která v klasickém obchodování neexistují. Jedním z nich je přibližování se k modelu dokonalé konkurence. Díky internetu byly zbořeny informační bariéry tzn, že zákazník si snadno získá potřebné informace o trhu, najde nejnižší ceny, nejvýhodnější podmínky bez ohledu na geografickou diferenciaci. Konkurenční prostředí je velice tvrdé, vždyť váš konkurent je vzdálen jen jedno kliknutí od vás! Proto je nutné nepodceňovat konkurenci, provést analýzu konkurence a získat konkurenční výhody.

Analýza návštěvnosti

Analýza návštěvnosti vám odpoví na otázky, jaké skupiny uživatelů váš web navštěvují, zda oslovujete ty správné návštěvníky a obecně vám pomáhá poznat vaši klientelu. Analýza návštěvnosti je nutná pro pravidelné kontroly úspěšnosti webového projektu. Mezi nejdůležitější výstupy analýzy návštěvnosti patří: souhrnné statistiky, segmentace návštěvníků, vyhodnocení reklamních kampaní a další.

Volitelné výstupy analýzy webového projektu

Analýza a návrh webu je komplexní plánovací proces, jehož součástí, dle rozsahu zadání, může být:

 • návrh internetové strategie,
 • analýza klíčových slov,
 • standardní marketingové analýzy jako např. S.W.O.T.,
 • návrh měření účinnosti a úspěšnosti webu / e-shopu,
 • návrh struktury a architektury webu,
 • návrh modulů
 • a další.

Přemýšlíte o novém online projektů či úpravu stávajícího, nepodceňte přípravu a obraťte se na nás. Ušetříme vám náklady a starosti.