Základní myšlenkou SEO (optimalizace pro vyhledávače) je pomáhat kvalitním webovým stránkám s hodnotným obsahem, které jsou přínosné pro uživatele. Pokud jsou ovšem techniky SEO zneužity a využívány nekorektně, jedná se o SEO spam, který je tvrdě vyhledávači penalizován.

Internet a SEO

Internet je nejdynamičtější médium, kterému patří budoucnost. Denně vznikají stovky a tisíce nových osobních i komerčních webů a e-shopů. Jednou z technik propagace je SEO neboli optimalizace webu pro vyhledávače. V praxi to znamená “být na prvním místě ve vyhledávači na klíčové slovo”.

Úměrně s přibývajícím počtem webových stránek vznikají i nové společnosti, které se zabývají SEO optimalizací a slibují první pozice. Ne všechny se však chovají korektně a při honbě po první pozici neváhají použít tzv. nekalých praktik – SEO spam. Mezi nejznámější patří například skrytý text s klíčovými slovy, zíkávání odkazů z linkových farem, opakující se slova, přesměrovávání atd.

Jak poznat kvalitu stránek

Základními kritérii, kterými vyhledávače hodnotí weby, jsou on-page a off-page faktory. Jednoduše je lze definovat takto:

  • SEO on-page faktory jsou přímo spjaté se samotnou stránkou (obsahově i kódově)
  • SEO off-page faktory nesouvisí se samotnou stránkou (jedná se především o zpětné odkazy a informační architekturu webu)

Objektivita webu je hodnocena analýzou textu stránky (on-page), věrohodnost podle počtu a kvality zpětných odkazů (off-page). Vyhledávače určují, co je a není SEO spam. Mezi nejdůležitější “arbitry” patří Google a v naší lokaci dále Seznam.cz.

Zakázané SEO praktiky

Skryté texty a odkazy

Mezi nejjednodušší techniky, jak obelstít vyhledávače, respektive vyhledávací roboty, jsou skryté texty. V praxi se jedná nejčastěji o klíčové slova, která splývají s pozadím, jsou psány tak malým písmem, že je návštěník nepřečte či jsou přidávána do popisu obrázků. I když vyhledávač tuto praktiku sám neohalí, konkurence 100% ano.

Opakující se nesmyslný text

Ani samoúčelné přidávání klíčových slov do textu, které nesouvisí s kontextem s častou frekvencí výskytu nepatří mezi regulérní SEO praktiky. Opět zde platí, že i když vyhledávač tuto praktiku sám neodhalí, vaše konkurence určitě ano.

Cloaking

Termín cloaking je založen na principu skrytého textu, ale je daleko pokročilejší. Vyhledávači a návštěvníkovi jsou předkládány různé stránky. Může se jednat o zcela jinou stránku či jen o skrývání textu pomocí css a obrázků. Verze určená pro vyhledávací roboty nemá pro návštěvníka žádnou informační hodnotu, jsou zde nadměrně použity klíčová slova v různých tvarech a spojeních. Cloaking je také využíván u stránek, kde se obsah zobrazí až po zaplacení poplatku. Tato technika bývá tvrdě penalizována!

Doorway (gateway)

Techniky doorway stránek se využívají v případech, kdy je žádáno vysoké umístění ve vyhledávačích na více klíčových slov. Toho lze dosáhnout desítkami až stovkami  stránek (často s duplicitním obsahem) na kterých se v hojném počtu vyskytují požadovaná klíčová slova a fráze. Tyto “vstupní stránky” odkazují nebo přímo automaticky přesměrují na cílový web.

Tajné přesměrování

Tajné přesměrování zneužívá javaskripty, které vyhledávací robot neindexuje a návštěvníky přesměrovává na jiné weby. Obvykle se jedná o stránky s adult tématikou či nelegáním obsahem jako je warez a pornografie.

Podvodné odkazy

Opět s využitím javaskriptu jsou vytvářeny podvodné odkazy, které odkazují na jiné weby, než prezentují. Jedná se především o závadné stránky s nelegálním obsahem.

MFM – made for many

Jedná se o stránky, které byly vyrobeny za účelem vydělávání peněz z reklamy. Neobsahují takřka žádný text a informační hodnota je nulová.

Mirror

Za mirror web je považován takový, který stahuje obsah z cizích webů a prezentuje jej jako svůj.

Doménový spam

Doménový spam úzce souvisí s duplicitou. V principu se jedná o stovky a tisíce subdomén, které mají stejný design s podobným obsahem.

Link farmy

Link farma neboli odkazová farma je skupina webů s tisíci až miliony stránek, které jsou vytvořeny za účelem zvyšování počtu zpětných odkazů a tím i hodnot page ranku, zvyšování návštěvnosti a prodejem těchto odkazů. V případě odhalení této nekalé praktiky bývají penalizovány všechny prolinkované weby – ať již ty, které odkazují na link farmu tak samozřejmě i ty na které link farma odkazuje.

Komentářový spam

Dalším nekalým způsobem získávání zpětných odkazů je komentářový spam. Jedná se o masové přidávání odkazů do různých fór, diskuzí, komentářů apod.

Škodlivé zpětné odkazy

Ne každý zpětný odkaz musí znamenat užitek. Při získávání zpětných odkazů je nutné dbát na nezávadnost a kvalitu odkazů. Pozor na odkazy vedoucí ze stránek nabízejícá adult obsah, zbraně, casino a nelegální obsah jako je warez.

Manipulace s page rankem

Je zakázán jakýkoliv pokus o maninipulaci s přirozeným rozdělováním ranků.

Penalizace za SEO spam

Při odhalení používání zakázaných SEO praktik dochází k penalizaci ze strany vyhledávačů. Potrestaný web se, dle závažnosti SEO prohřešku, může propadnout o stovky míst dolů ve výsledcích vyhledávaní. V horším případě dostane BAN a je nadobro vyřazen z indexování. Tím pádem dojde k poškození reputace a dobrého jména firmy. Jste ochotni zaplatit tuto cenu?

Nutno podotknout, že vyhledávač Google je dnes již tak sofistikovaný, že většina těchto praktik již u něj nemá pozitivní vliv na výsledky vyhledávání, ale u Seznamu byste mohli být úspěšnější – ale jen na omezenou dobu.