Mnoho lidí považuje zkratku SEO za magickou, po jejíž “aktivování / zapnutí budou vyřešeny všechny vaše problémy s webem / e-shopem. Budete se divit, ale opak je pravdou…

Co to SEO je?

SEO* neboli optimalizace pro vyhledávače (z anglického Search Engine Optimalization) je soubor pravidel a doporučení, jak vytvořit úspěšný web, který budou vyhledávače “milovat” a upřednostňovat před konkurencí. Jinými slovy váš web / e-shop bude na předních pozicích na daná klíčová slova.

*pokud hledáte experta na SEO, vyvarujte se všem, kteří používají pojem “SEO optimalizace“, nic takového neexistuje.

Mezi další externality, které SEO přináší, patří:

  • zvyšování návštěvnosti
  • zvýšení počtu objednávek
  • zlepšení ovladatelnosti a přívětivosti webu

SEO je vysoce efektivní způsob internetového marketingu, kdy s minimálními náklady můžete oslovit širokou skupinu lidí. Navíc se jedná o cílovou skupinu, která se zajímá o vámi nabízený produkt / službu.

Naše služby

SEO analýza

SEO analýza je rozbor vašeho webu z pohledu vyhledávačů. Budeme definovat silná a slabá místa, nalezneme všechny chyby a problémy, které brání úspěšnému rozvíjení webu. Na základě SEO analýzy získáte návod, jak by se měl web zlepšit.

Výstup:

  • Report o stavu webu ve vyhledávačích
  • Stav webu z pohledu relevantního obsahu – viz copywriting
  • Definování chyb a návod k jejich odstranění

Více o SEO analýze

Analýza klíčových slov

Klíčová slova, respektive jejich výběr, je alfou i omegou pro úspěšné SEO. K čemu vám bude optimalizace webu na klíčová slova, která vaši zákazníci nepoužívají ve vyhledávačích? Analýza klíčových slov vám přinese podrobný rozbor slov a frází, které jsou pro váš web/e-shop relevantní z pohledu optimalizace pro vyhledávače. Vytipuje obchodně úspěšné fráze, na které byste se měli zaměřit.

Výstup:

  • Souhrn klíčových slov
  • Rychlý analýza webů konkurentů

Více o analýze klíčových slov

Linkbuilding – zisk zpětných odkazů

Zpětné odkazy považují vyhledávače jako reference. Zjednodušeně lze říci, že čím více odkazů bude směřovat na váš web, tím se stane silnějším. Proto je linkbuilding nedílnou součástí optimalizace pro vyhledávače (SEO). Od nás získáte analýzu vašeho odkazového profilu i vaší konkurence. Dále doporučení, jaké rozšiřující aktivity byste měli pro efektivní linkbuilding dělat a kterým se naopak vyhnout.

Výstup:

  • Analýza stávajícího stavu odkazového profilu
  • Návrh strategie pro zisk dalších odkazů

SEO v roce 2014

Některé zdroje uvádí, že SEO jako takové je mrtvé a nefunguje. Odkazují se na updaty Google Panda a Penguin z jara roku 2012, které začaly penalizovat weby se špatným obsahem (ve smyslu bezcenným) a nekvalitními odkazy. Mezi tradičně penalizované weby patřily různé katalogy odkazů či článkové PR weby. Právě tyto weby patřily a sloužily různým SEO agenturám, která pomocí nich dokázala získat pro weby svých klientů velké množství odkazů a tím je dostat na přední pozice. Tento postup již ale nefunguje (částečně pouze u Seznamu), proto spousta SEO agentur zkrachovala.

Principy SEO ovšem zůstávají v platnosti, je ovšem velmi obtížné a časově náročnější svůj web optimalizovat tak, abyste porazili svou konkurenci ve vyhledávačích na obecná klíčová slova. Ale ve skutečnosti o pozice obecných slov v SEU opravdu již nejde!

Důležité

Uvědomte si, že optimalizace pro vyhledávače (SEO) je dlouhodobý proces, který je ale následně sladce odměněn. Neexistují žádné kličky a zkratky, pomocí nich byste mohli mít web na přední pozici bez práce. A pokud použijete zakázanou techniku (tzv. black SEO), věřte, že po zabanování už váš web žádný návštěvník ve vyhledávačích nenajde.

Chcete-li mít úspěch na internetu díky kvalitnímu webu s vysokou návštěvností, obraťte se na nás. Díky optimalizaci pro vyhledávače (SEO) je to možné. Víme jak na to, přesvědčte se! S optimalizací máme již více jak 7 let zkušeností. Kontaktujte nás.