SEO analýza

Zhodnotíme, jak si váš web stojí ve vyhledávačích a ukážeme vám, jak z něj získat víc. Pomůžeme vám nalézt silné stránky vašeho webu, stejně jako jeho možné slabiny.

 Co vám SEO analýza přinese?

Proč za SEO analýzu platit?

Možná se ptáte, proč si nechat dělat SEO analýzu, když na internetu je několik tzv. SEO analýz online. Výstupem bývá obvykle procento, které říká, jak je si vás web stojí. Mnoho lidí při pohledu na 100% si mne ruce, jak má výborný web a žije v blahé nevědomosti.

Neexistuje automatický nástroj, který by dokázal udělat použitelnou SEO analýzu!

SEO analýza je nezbytný krok pro úspěšný proces optimalizace webu pro vyhledávače (SEO). Odhalí vaše slabá místa, definuje silné stránky webu a výsledkem je konkrétní návrh řešení. SEO analýza je vhodná jak pro již stávající firemní prezentace tak i jako návod při vyvíjení nových stránek nebo e-shopů.

Bez SEO analýzy není možné efektivně web optimalizovat!

 SEO analýza zahrnuje

Pod pojmem technická analýza stránek se skrývá detailní rozbor zdrojového kódu. Ověřuje se, zda je zdrojový HTML kód a soubor se styly (CSS) validní s normou W3C a neobsahují žádné chyby. Mimo chyb se hledají i jiné nedostatky ve zdrojovém kódu jako např. chybějící meta tagy důležité pro SEO jako jsou meta description, title, nesprávná hiearchie jak kódu tak samotného textu (nadpisy H1 až H6, odstavce…), kontrola sémantických tagů a další.

Analýza klíčových slov odhalí, která klíčová slova jsou nejefektivnější pro dané stránky. Klíčová slova jsou taková, která charakterizují vaši činnost, služby či produkty a mají alespoň minimální hledanost. Tento krok bývá mnoho majiteli webů přehlížen, protože je zajímá pouze omezený okruh obecných slov – což je zásadní chyba! Řekneme vám proč.

Analýza obsahu stránek vyhodnocuje použitý text na vašem webu/e-shopu. Výsledkem této analýzy je přehled nedostatků a souhrn doporučení, jak by měl web vypadat z pohledu obsahu. Jedná se především o členění textu, citlivé zakomponování klíčových slov do textu a vhodné pojmenování nadpisů a dalších důležitých textů. Prakticky se jedná o předstupeň samotného copywritingu.

Pro ověření přístupnosti webu slouží analýza přístupnosti. Výsledkem ověření přístupnosti bude report o aktuálním stavu vašeho webu z pohledu uživatele a vyhledávacího robota, výsledek zobrazení webu pod různými prohlížeči a operačními systémy. Získáte přehled o přístupnosti a výpis nejvážnějších nedostatků a chyb.

Pro ověření použitelnosti webu slouží analýza použitelnosti. Výsledkem ověření použitelnosti bude report s výsledky, do jaké míry váš web respektuje zažité obyčeje a pravidla, na které jsou uživatelé webu zvyklí. Mezi hlavní testované kritéria patří vizuální členění, navigace, hierarchie informací, výstižné názvosloví a další.

Mezi nejefektivnější techniky SEO patří porovnávání vašeho webu s úspěšnější konkurencí – analýza konkurence. Spolehlivě odhalí všechny rozdíly / nedostatky a definuje důvody, proč je konkurence lepší. Součástí analýzy jsou i konkrétní doporučení.

Zanalyzujeme odkazové portfolio vašeho webu i webů vašich konkurentů a poradíme, jak v linkbuildingu pokračovat.

Závěrem SEO analýzy je navržení kompletního plánu s jednotlivými činnostmi, které jsou nezbytné pro úspěšné SEO. Pro co nejvyšší efektivitu a neustálou kontrolu plnění SEO strategie nabízíme kontinuální SEO strategii a správu.

 A proč se řídit našimi radami?