PPC audit

Služba PPC audit má za úkol zanalyzovat efektivitu vašich stávajících PPC kampaní. Výsledkem bude návrh doporučení, jak optimalizovat své kampaně, aby vám přinášely vyšší zisk za méně peněz. Součástí reportu bude i definování silných a slabých stránek, na která byste se měli zaměřit.

 Kroky PPC auditu

  1. Pokud máte vytyčené cíle, tak zhodnotíme reálnost dosažení. Pokud ne tak začneme s definicí cílů, které dáme do kontextu s potenciálem reklamy ve vyhledávací i obsahové síti.
  2. Posoudíme vaše kampaně s konkurencí. Vytipujeme potenciální příležitosti k nasazení nových reklam.
  3. Zkontrolujeme použitá klíčová slova u jednotlivých kampaní a zanalyzujeme jejich obchodní úspěšnost. Nastavení efektivních shod, přidání vylučujících klíčových slov a další kroky povedou k přesnějšímu zacílení návštěvníků.
  4. Analyzujeme stávající texty reklamních kampaní, navrhneme nové, upravíme stávající. Použijeme technik copywritingu s cílem, aby reklamy byly čtivé a zaujaly na první pohled!
  5. Prověříme nastavení účtů, kampaní a nastavení měření úspěšnosti.
  6. Provedeme kontrolu cenové politiky stávajících kampaní – neutrácíte zbytečně moc? Nastavením správných cen se dá vytěžit z kampaní maximum. Lze dosáhnout nemalé finanční úspory a vhodným nastavením limitů přivést více potenciálních zákazníků.