Audit sociálních sítí

Možná si říkáte, k čemu dělat audit sociálních sítí? Pokud máte svou společnost na Facebooku (v ČR nejpoužívanější sociální kanál), umíte zhodnotit rentabilitu jeho využívání? Nejsou náklady na provoz profilu vyšší než zisky? Znáte svá slabá místa, respektive víte jak tyto slabiny odstranit?

Audit sociálních sítí vám pomůže vnést ucelený pohled na fungování vašeho profilu na sociální(ch) síti a nadefinujeme vám kroky, které povedou k efektivnějšímu dosažení stanovených cílů.

 Výstup auditu sociálních sítí