Analýza použitelnosti

Problém použitelnosti webu asi nejlépe charakterizoval Steve Krug a jeho výrok “Nenuťte mě přemýšlet.“, který vtipně vystihuje podstatu analýzy použitelnosti. Trápí vás malé procento objednávek i přes vysokou návštěvnost vašeho webu / e-shopu? Neustále musíte zákazníkům zodpovídat informace, které máte zveřejněné na webu? Vaše potíže odhalí a eliminuje analýza použitelnosti.

Co je použitelnost webu?

Použitelnost webových stránek určuje, jak snadno a intuitivně se návštěvníkovi web používá, do jaké míry se mu zdá přehledný, srozumitelný a jak se na webu cítí. Dobře zvládnutá použitelnost webu zaručí, že se návštěvník cítí příjemně, webové stránky prochází rychle a intuitivně a snadno dosáhne svého cíle. Cílem může být např. úspěšná registrace, nákup, nalezení kontaktů atd. Použitelný web se chová k návštěvníkům přátelsky a neklade žádné překážky. Tím zvyšují spokojenost návštěvníků a oblibu.

Špatně použitelný web má nepříznivý efekt na celkový úspěch webové prezentace. Důvodem může být nepřehlednost, špatná orientace což vede k tomu, že návštěvník musí vynaložit velké úsilí, aby došel k cíli.

Proč otestovat použitelnost webu?

Myslíte si, že se návštěvníci orientují na vašem webu snadno, rychle a dosáhnou svého cíle? Žádný web není bez chyby a pokud zanedbáte použitelnost, dáváte příležitost vaší konkurenci a ztrácíte potenciální zákazníky. Naše analýza použitelnosti determinuje podmínky pro:

 • vyšší počet návštěvníků / zákazníků
 • získání loajálních zákazníků, kteří se budou vracet
 • zvýšení efektivity webu
 • vyšší obrat, zisk
 • posílení image značky
 • nalezení funkčních a designových chyb

Pravidla použitelnosti

Pravidla použitelnosti si můžeme jednoduše představit jako obyčeje a pravidla, na které jsou návštěvníci a uživatelé webu zvyklí. Mezi elementární pravidla patří:

Ověření použitelnosti

I přes maximální snahu tvůrce webu není možné vytvořit naprosto dokonalý použitelný web.  Proto je vhodné použitelnost webu ověřit. Analýza použitelnosti je prováděna našimi odborníky s bohatými zkušenostmi a znalostmi. Testování se provádí na hotovém funkčním webu, ale je možné otestovat i připravené šablony.

Metody ověřování použitelnosti:

Výsledkem analýzy použitelnosti je podrobný report s popisem metod, nalezených chyb a možné řešení, jak tyto chyby eliminovat.

Analýza použitelnosti odhaluje nejčastěji následující chyby:

 • přílišná originalita
 • nevhodné navigační menu (umístění, nepřehlednost)
 • křiklavá grafika přebíjející text a funkce webu
 • nevhodné styly a barvy písma
 • nepřehlednost – absence vizuální hierarchie
 • názvy položek jsou nesrozumitelné
 • nepochopení smyslu stránky
 • nízká rychlost načítání
 • neexistence tiskové verze
 • chybějící mapa stránek
 • nefungující stránka 404
 • absence fulltextového vyhledávání
 • “nehezké” URL adresy
 • a mnohé další

Analýza použitelnosti – první krok k použitelnému webu

Obecně lze konstatovat, že na použitelnost webu by se nemělo zapomínat. Žádný návštěvník není ochoten překonávat překážky, které mu brání v dosažení informací / cílů a raději klikne na stránky konkurence. Z toho vyplývá, že neopomenutá použitelnost webu je silná konkurenční výhoda. Navíc použitelný web má pozitivní vliv na SEO (optimalizaci pro vyhledávače) pro vyhledávače.