Další služby

Projekt Internetové poradenství nabízí komplexní služby pro váš úspěšný webový projekt. Jedná se o různé analýzy (webových stránek, projektu, návštěvnosti, dostupnosti, použitelnosti, přístupnosti), SEO, placené SEM kampaně (PPC, PPT, PPV…), návrh marketingového mixu, testování, ladění a podpora kontinuálního marketingu.

 SEO analýza

Důkladná SEO analýza je prvotním krokem, který vede k zefektivnění vašeho webu. Cílem SEO analýzy je nalézt všechny chyby a nedostatky, které brání v dosahování cílů webu. Součástí SEO analýzy je i konkrétní návrh na jejich odstranění.

Zjistit více…

 Obsahová analýza webu

Text je králem webu. Jeho informační bohatost, čtivosti, formátování, délka a použité styly hrají rozhodující roli, zda návštěvník na webu zůstane nebo odejde – ke konkurenci. Pokud máte pocit, že web neplní vaše představy, návštěvníci nejsou směřování do cílových míst a obecně web zaznamenává vyšší míru okamžitého opuštění (bounce rate), začněte s obsahovou analýzou!

Zjistit více…

 Analýza použitelnosti

Analýza použitelnosti vyhodnocuje schopnost navedení zákazníka k předem daným činnostem. Dobrá použitelnost se osvědčuje u e-shopů, kde je cílem, aby zákazník přidal do svého košíku co nejvíce zboží a zaplatil. Úspěšná analýza použitelnosti zvýší efektivitu webu.

Zjistit více…

 Analýza přístupnosti

Pod pojmem analýza přístupnosti si můžeme představit posloupnost kroků, které určí, do jaké míry jsou vaši návštěvníci schopni využívat vaše webové stránky. Špatná přístupnost webu se pozná podle neúměrně malého počtu objednávek k celkovému počtu návštěvníků.

Zjistit více…

 Audit sociálních sítí

Možná si říkáte, k čemu dělat audit sociálních sítí? Pokud máte svou společnost na Facebooku (v ČR nejpoužívanější sociální kanál), umíte zhodnotit rentabilitu jeho využívání? Nejsou náklady na provoz profilu vyšší než zisky? Znáte svá slabá místa, respektive víte jak tyto slabiny odstranit?

Zjistit více…

 PPC audit

Služba PPC audit má za úkol zanalyzovat efektivitu vašich stávajících PPC kampaní. Výsledkem bude návrh doporučení, jak optimalizovat své kampaně, aby vám přinášely vyšší zisk za méně peněz. Součástí reportu bude i definování silných a slabých stránek, na která byste se měli zaměřit.

Zjistit více…

 Analýza klíčových slov

Analýza klíčových slov odhalí nejrelevantnější a nejúspěšnější klíčová slova, které vyhledává vaše cílová skupina zákazníků. Klíčová slova hrají klíčovou úlohu pro úspěšný copywriting, budování zpětných odkazů a PPC kampaní.

Zjistit více…

 Analýza návštěvnosti webu

Analýza návštěvnosti je klíčovým prvkem pro seznámení s vašimi zákazníky. Díky analytickým nástrojům je možné určit, jací zákazníci váš web navštěvují, jaké stránky prohlížejí a jak dlouho, jaké zboží si objednávají a zda naleznou, co hledají.

Zjistit více…

 Analýza konkurence

Jednou z unikátních specifik online prostředí je takřka dokonalé konkurenční prostředí. Konkurence je vzdálena pouhý jeden klik. Hlavně díky vyhledávačům není problém porovnat více konkurenčních nabídek a vybrat si tu výhodnější.

Zjistit více…